PayQuest
info@payquest.nl
+31 (0) 85 90 21 910

Aanpak

Drukwerk

Het hoeft weinig betoog dat het verschralen van het aanbod van een keur aan diensten negatief bijdraagt aan het voorzieningenniveau van kleine kernen. Daarnaast lijkt ook een trend zichtbaar dat dezelfde verschraling plaatsvindt in wijken van grote(re) steden. Dit maakt die gebieden zowel voor inwoners als ondernemers minder aantrekkelijk. Om een alternatief te bieden, is er een initiatief vanuit het bedrijfsleven ontstaan om deze verschraling tegen te gaan. Als oplossing bieden we een alternatief voor de klassieke ATM en geven de gemeenschap de mogelijkheid tot het exploiteren van bancaire, commerciële diensten en overheidsdiensten. Dit alternatief bestaat dus uit het inzetten van een ServiceCorners, hét instrument om de diensten die verdwijnen in probleemgebieden terug te brengen.

Herstel cash infrastructuur

Sociale leefbaarheid en economische leefbaarheid gaan hand in hand. De lokale bevolking heeft geen keuze meer als het gaat om de manier van betalen. De vraag naar cash geld is en blijft hoog, zeker in gebieden waar men veel verdient aan toerisme. De toerist is gewend om met cash te betalen. Als men als uitbater van een café in cash betaald krijgt, moet men veel moeite doen dit op de bankrekening bijgeschreven te krijgen. Vaak moet men kilometers rijden, in de hoop een bankfiliaal te vinden waar dit afgestort kan worden. In de ServiceCorner™ kan dit geld direct worden afgestort en bijgeschreven op je bankrekening. Het fysieke geld komt weer beschikbaar als iemand geld op wil nemen. Het alleen plaatsen van een geldautomaat is dus de helft van de oplossing: de ServiceCorner™ lost dit op door het geld te ‘recyclen’.