PayQuest
info@payquest.nl
+31 (0) 85 90 21 910

Wie zijn wij

PayQuest

PayQuest BV. is een onafhankelijke onderneming en houdt zich bezig met innovatie in het marktsegment betalingsverkeer en dienstverlening. Als exploitant van betaalsystemen en infrastructuren voor betalingsverkeer bestaan de kernactiviteiten uit het kopen en verkopen van machines op het gebied van betalingsverkeer en e-ticketing, het op basis van leasing ter beschikking stellen van eerdergenoemde machines, het faciliteren van ServiceCorners, alsmede het verrichten van hieraan gerelateerde betaaldiensten.

PNCA

Om de onafhankelijkheid richting banken en klanten te waarborgen maakt zij gebruik van de PNCA organisatie, die als waakhond dient. Naast dit toezicht valt PayQuest ook volledig onder de regelgeving van de SEPA. Dit is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het euro-betalingsverkeer binnen Europa.

ServiceCorner™

Binnen het maatschappelijk overleg betalingsverkeer zijn afspraken gemaakt over bereikbaarheid van betaaldiensten. Onderdeel van die afspraken is, dat als banken besluiten om kantoren te sluiten of pinautomaten te verwijderen, zij samen met gemeenten, ondernemers of andere partijen geschikte alternatieven aanbieden. PayQuest speelt hier passend op in met de ServiceCorners. In het verkrijgen van draagvlak voor plaatsing is veel sympathie en ondersteuning ontvangen. Onder meer de landelijke taskforce criminaliteitsbestrijding, MKB Nederland, VNO-NCW, Vereniging Nederlandse Gemeenten, BNG, de Nederlandsche Bank, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een keur aan wethouders en gedeputeerden zijn stuk voor stuk positief gestemd over de ServiceCorners.